Idag hade vi en föreläsning om affärs-simuleringen Marketplace, och vi fick i uppgift att analysera simuleringsgrupper från föregående år och svara på frågor, särskilt frågan om vilket av två särskilda lag hade den mest passande designen på cykeln i förhållande till marknadens angivna efterfrågan. Därefter fick grupperna diskutera två-och-två om deras slutsatser och vilka likheter & skillnader som fanns mellan dessa slutsatser. Jag och min grupp tycker att vi har fått en ledtråd på vad man bör satsa på för att vinna, men jag ska dock inte säga det här då det är kontraproduktivt för vår seger att gynna konkurrenternas prestation.

Därefter diskuterade vi i hela klassen vilka slutsatser vi drog. Jag lät Martin svara på frågorna för min grupp eftersom jag koncentrerade mig på att snabbt svara på alla frågor istället för att försöka memorera vilken design som hade vilken komponent. Jag tyckte att det inte fanns någon praktisk nytta med att memorera sådant. Dock kommer jag ihåg att designen “Nandi” blev helt utklassad av cykeldesignen “Leopard”.

Liked it? Why not to share then?
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Post Navigation