Inledning

Efter en spännande introduktionsvecka så fick vi uppdraget att bedriva caféverksamhet/kaffeförsäljning inom en kort tidsram (1 vecka). Tolkningsutrymmet var ganska fritt, men vi hade vissa regler och riktlinjer för vår försäljning. T.ex. att vår produkt (kaffe + ev. fika) fick kosta mellan 1-15 kr. Syftet var förutom att lära sig genom att planera, sjösätta och genomföra projektet att vi skulle försöka inbringa mest möjligt med pengar.

Taktik

Vi ställde oss frågan varför människor skulle välja att köpa kaffe av oss när det fanns så många andra källor till kaffe.

Bild från vår första försäljningsdag utanför huvudentrén på BMC.

Och eftersom målet var att ta in så mycket pengar som möjligt så beslutade vi oss för att göra något som var av ideell karaktär. Vi letade vi fram den ideella organisation som folk tycktes vara mest villiga att skänka pengar till, och beslutade oss för läkare utan gränser som också hade exempel för vad pengarna kunde användas till.

Konceptet “Kaffe för ett gott ändamål”.

För att undvika att överstiga den tillåtna maxgränsen för vår produkt på 15 kr så lanserade vi konceptet “virtuell kaffe”. Det innebar att alla som var villiga att betala/skänka mer än 15 kr gjorde detta i form av x antal virtuella kaffe enheter.

Upplägget: information och betalning via Swish. Bord, kaffetermos och duk fick vi låna och kan därför tillskrivas det sociala kapital vi hade från starten av projektet.
Vår prislista med exempel vad pengarna kunde komma att användas till.

Genomförande

Onsdag 11/09 – inköp, huvudsaklig planering

Under onsdagen så sammanställde vi konceptet, handlade och lånade allt vi behövde inför försäljning, planerade logistik samt delade ut en mindre mängd ansvarsområden.

Torsdag 12/09 – försäljningsdag 1

Vi valde BMC till vår första försäljningsdag. Genom att ställa oss utanför huvudentrén såg vi en god möjlighet att fånga upp studenter och anställda som anlände via kollektivtrafik, bil eller cykel. Vi såg också att vårt kaffe hade potentialen att locka bl.a. läkare- och sjuksköterskestudenter. Vi anlände runt 07.30 på morgonen med färdigkokt kaffe, kakor, koppar och övrig utrustning såsom bord, termos och informationsplakat.

Mirea och mig själv utanför huvudentrén på BMC, torsdag morgon.

Även om vi stötte på en annan grupp som sålde kaffe innanför portarna så gick försäljningen bra. Många var villiga att skänka mera pengar (över vår egna minimigräns på 15 kr) och konceptet tycktes uppskattat. En rolig anekdot är att då havremjölken tog slut så körde jag till ICA bara för att upptäcka att jag inte hade plånboken med mig efter ett oplanerat ombyte under morgonen. Killen i kassan på ICA Rosendahl var dock givmild att täcka mellanskillnaden – man kan säga att köpte en virtuell kaffe, om än något ofrivilligt.

Fredag 13/09 – försäljningsdag 2

Även om torsdagen hade gått bra enligt vår uppskattning så valde vi en ny plats. Dels för möjligheten och utmaningen och dels för att vi antagligen mättat marknaden lite på BMC m.a.p. de större bidragen vi fick. Vi tänkte oss att humanisterna på engelska parken skulle bli goda kunder till oss.

Dilman och Mirea sammanställer försäljningsbordet i närheten av engelska parken.

Inledningsvis så stod vi en bit från engelska parken. Vi tänkte att vi skulle fånga civilister såväl som studenter. Det visade sig dock vara svårt eftersom de flesta passerade förbi på cykel. Vi beslutade oss efter ca 40 min att istället flytta försäljningen till huvudentrén utanför engelska parken.

Dilman och Jonas, lätt nerkylda men med glatt humör utanför huvudentrén på engelska parken.

Efter att ha flyttat till huvudentrén gick försäljningen något bättre, men inte lika bra som dagen innan. Mängden potentiella kunder (folk som passerade) var mycket större utanför BMC.

Måndag 16/09 – försäljningsdag 3

Under vår sista planerade försäljningsdag stod vi utanför Ekonomikum. Vi upplevde att det var svårt att fånga upp studenter eftersom det fanns så många olika ingångar till Ekonomikum.

För att uppmuntra kunder på Ekoparken att skänka pengar så hade vi lagt till denna information till försäljningsbordet. Siffrorna var förvisso fiktiva eftersom vi ännu inte sammanställt resultatet från dagarna innan – så en uppskattning gjordes.

Vi tyckte kanske också att studenterna var lite mera skeptiska än på de övriga institutionerna. Vi gick pratade med studenter som stod i korridorerna då de hade rast och berättade att dom kunde vända sig till oss för billigare (en liten kaffe på Ekonomikum kostar 21kr(!)) kaffe utomhus och att pengarna skulle gå till en god orsak (LuG). Det var ganska kyligt ute och vi hade ungefär 40 muggar så när vi hade sålt dessa så skulle vi vara färdiga för dagen (dvs. ett gott incitament till att söka upp kunder).

En bild på alla oss tre utanför en av entréerna till Ekonomikum.

Resultat

Totalt så lyckades vi få in 2713 kr och våra utgifter låg på 350 kr det gav oss en vinst på 2363 kr. BMC var den plats där vi hade flest kunder men också den plats då folk i genomsnitt skänkte mest pengar.

Antal kunder, intäkter samt en graf för snittintäkterna vid varje campus.
Balansräkningen

Jag vill tro att vi alla lärde oss mycket samtidigt som vi tyckte att det var både roligt och utmanande. Vi lyckades även hjälpa behövande genom att koordinera och skänka pengar till läkare utan gränser – något som gör att vi känner oss glada och kanske också lite stolta över vår insats 🙂

Liked it? Why not to share then?
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

One Thought on “Kaffe för ett gott ändamål

Leave a Reply

Post Navigation