Under introduktionsveckan av Entreprenörskolan hölls en workshop med Drivhuset Uppsala där vi studenter fick i uppgift att utforma och utföra en kort presentation av en idé, en så kallad pitch. Syftet med en pitch är att fånga en potentiell kunds, investerare eller annan betydande persons intresse under en mycket begränsad tid. Detta var något vi skulle få chansen att öva mer på och två veckor in i programmet var det dags att presentera en egen idé med en så kallad ”Elevator Pitch”, vilket innebar en tidsram på cirka 60 sekunder.  

För att förbereda mig inför detta använde jag min familj som testpublik och fick då höra om en passande händelse som inträffade under en skidsemester med familjen när jag var liten. Min mamma berättade om en egen erfarenhet, där hon fått pitcha på ett sätt hon varken tidigare eller senare varit med om.  

Då hela familjen stod i kön till liften var det någon som knackade min mamma på axeln. Hon vände sig om och där stod en främmande man som frågade om hon jobbade med det läkemedel hon hade som tryck på skidjackans rygg. Svaret var “Ja” och han bad henne därmed sätta sig i liften tillsammans med honom och hans dotter. Under den korta tid de tillbringade i liften ville han veta så mycket som möjligt om läkemedlet och om de studier där läkemedlet testats.

Till en början kan detta tyckas vara en märklig situation, men mannen visade sig vara en person som mamma och hennes kollegor försökt få kontakt med under en längre tid utan framgång. Han skulle efter deras oväntade möte bli en nyckelperson för deras fortsatta arbete och det var ingen av dem som hade kunnat tro att en kort tid tillsammans i en skidlift skulle bli starten på ett framgångsrikt samarbete.

En skidlift som symboliserar den plats där pitchen ägde rum.

Den här berättelsen fick mig inte bara inse vikten av att vara förberedd på att pitcha i vilken situation som helst, utan också värdet av att vara synlig. Utan trycket på skidjackan hade situationen aldrig uppstått och utan förmågan att presentera relevant information om produkten på kort tid, hade den värdefulla relationen mellan parterna troligtvis aldrig vuxit fram.

Liked it? Why not to share then?

One Thought on “Ski lift Pitch

  1. det är viktigt att marknadsföra sig genom sina kläder

Leave a Reply

Post Navigation